Ел услуги Пловдив, електротехнически услуги от квалифицирани и опитни електротехници

Всички видове електроуслуги за гр. Пловдив и региона

Когато имате случай на възникнала авария, при спешна нужда от намеса на електротехник за отстраняване на неизправности не се колебайте, а се свържете с нас! Ние работим на разумни цени, реагираме бързо и коректно спрямо нашите клиенти. Изпълняваме широк спектър от висококачествени електроуслуги като: изграждане на електроинсталации, подмяна на стари електроинсталации, проектиране и реализация на мълниезащитни и заземителни инсталации, изграждане на временни инсталации, подмяна или монтаж на електро-разпределителни табла, външно електроокабеляване, удължаване на захранващи кабели и много др. Ние имаме дългогодишен опит в сферата на електроизграждането и всички видове електроуслуги за Вашият дом или бизнес. Нашата задача е да осигурим спокойствие и безопасност на всеки наш клиент чрез контрол на качеството и прецизно изпълнение. Свържете се нас на посочените страници:
 

Професия “електротехник”.  Надеждни електроуслуги за гр. Пловдив и околните населени места

Професия електротехник, електротехник за гр. Пловдив и района. Главната задача на електротехникът ( технически служител и експерт ), е да осъществи правилното конструиране и монтаж на най-разнообразни по вид и сложност електрически инсталации и съоръжения за електроподаване и пренос на електроенергия в жилищни, търговски и стопански обекти. Електротехникът отговаря и за последващата оптимизация и внедряване на електрическото оборудване, инсталации и системи, които имат за задача да функционират правилно и надеждно. Функционирането на електроподаването на сгради и конструкции, качеството на работа на промишленото електрическо оборудване пряко зависи от професионалните качества на такъв тип специалист, който е осъществил монтажът и вграждането й. Той трябва да е запознат много добре с всеки елемент, който съставлява неизменна част от всяка модерна, електрическа система. Електротехник за гр. Пловдив и околните населени места. Всеки електротехник трябва да притежава и умело да си служи със специализирана техника и електротехнически устройства и измервателни уреди, които са важна част от репертуара и оборудването на всеки, който се занимава с електроремонти и монтажи. Чрез такъв вид техника и уреди се правят редица замервания и тестване на електрическите съоръжения, чрез които тестове зависи и коректното понататъшно издаване и пускане в експлоатация на дадената електрическа система. Тази съвкупност от оборудване също служи за определяне на състоянието на конкретната електрическа система, както и за откриване на възникнали технически проблеми и неизправности като например късо съединение, повреда или амосртизация на отделни компоненти в електрическата система, прекъсване на проводници и др. Например в случаи, когато се нанасяме в старо жилище и го ремонтираме е много важно електроинсталацията да бъде инспектирана и при необходимост да се направят съответните необходими ремонти и промени на тази ел. инсталация. В случай, че имотът е вече обзаведен ще е нужно електротехникът да направи оглед и редица тестове на цялото оборудване, включително на разпределителното табло, електрическите контакти, ключовете, осветителните тела,
ел. уредите и други, за да се прецени от какви промени има нужда въпросната инсталация.

Съществените и главните задачи, които изпълнява всеки електротехник са:

– Профилактика и тестове на електрически съоръжения и инсталации;

– Изграждане, поддръжка и монтаж на комплексни слаботокови електроинсталации в жилища, къщи, офиси, магазини и стопански сгради;

– Удължаване на захранващи кабели;

– Монтаж на мълниезащитни инсталации и заземителни системи;

– Ремонт, подмяна и профилактика на съществуващи електроинсталации, замяна на елементите й или разширяването й чрез свързване и внедряване на допълнителни електрически елементи;
– Ремонти, монтаж и подмяна на електрически табла и разпределителни такива;
– Монтаж на комуникационно оборудване за Enthernet достъп, мрежово окабеляване, монтаж на розетки, настройки на суичове и рутери. Монтаж на сървърни шкафове и др. монтаж на структурно окабелявана;
– Смяна и монтажи на електрически ключове и контакти, авт. предпазители, дефектнотокови защити, токоизправители, осветителни тела, LED осветление, LED контролери и др. изделия;
– Монтиране на захранващи кабели на електроуреди и свързването им към съществуващата или новоизградената електрическа мрежа;

– Външно окабеляване и изграждане на главни електрически трасета от разпределителните табла на доставчика на електроенергия до точката на достъп на клиента.

– ремонт на съществуваща електроинсталация.
– изграждане на нова електроинсталация.
– подмяна на стари ел. табла.-
– изчисляване и подмяна на АП в съответствие със захранваните консуматори.
– монтаж/подмяна на осветителни тела (луни, LED ленти, полилей, аплици, плафони и др.).
– монтаж/подмяна на ключове и контакти.
– свързване на печки/котлони и др. електроуреди.
– свързване на бойлери.
– свързване на вентилатори.

Електроуслуги от професионални електротехници в гр. Пловдив. Всяка професия си има своите специфики и особености, в зависимост от конкретната сфера на работа. Всички ние знаем и подозираме, че в даден момент от живота ни ще имаме нужда от техническа помощ и професионална услуги от електротехник, било то по причини свързани със строителен ремонт, отстраняване на техническа неизправност или просто защото е дoшъл моментът да направим подмяна на старото си електрическо-разпределително табло. В следващите редове ще опишем спецификите на професията на един професионален ел техник и ще се опитаме да опишем най-обстойно с какво най-често се занимава той и кои са основните му дейности и отговорности, както и какви са основните му специфики на работа, защото това е доста търсена и същевременно изключително отговорна професия.

В наши дни почти навсякъде сме заобиколени от електрозахранващи и електроснябдяващи системи и мрежи, които се грижат за функционирането на голям брой устройства, захранвани от мрежата. Това е глваната причина професията електротехник да е толкова широко търсена напоследък. Един електротехник трябва да притежава набор от професионални качества и аналитични умения, които са необходими за успешното практикуване на тази професия специфична професия. Той трябва да е сръчен, грамотен, адекватен, и не на последно място трябва да притежава логическо мислене, което е от изключително значение в тази професия. Това са основните качества, които са задължителни за един добър електротехник, за да могат неговите клиенти да бъдат в сигурни ръце, да живеят или работят в една безопасна среда. Всеки електротехник трябва да обича своята професия, за да може той да бъде максимално прецизен и ефективен.

На практика електротехникът е техническо лице, което извършва голям диапазон от електроуслуги и изграждане на електрически мрежи, електроремонти и др. специфични дейности в сферата на електротехниката. Този тип служител може да се занимава с монтаж на кабелни и въздушни линии, монтаж на електрически инсталации, електро и мрежово окабеляване, настройка и поддръжка на електрическо оборудване и осветителни тела, както и ремонт на дефектни участъци от електропреносната мрежа. Неговата главна задача е да осигури правилното функциониране на електроподаването във всякакъв тип инсталации, като той трябва да притежава нужните технически познания и умения в тази специфична материя. Електротехникът трябва умело да си служи с техническа апаратура и измервателни уреди, което е предпоставка за успешното справяне в най-различни електрически ситуации като повреди, аварии, електроремонти, електроизграждане и т.н. Той трябва да е технически способен да извършва широк набор от ел. услуги като в това число влизат всички видове монтажи, ремонти, поддръжка и други. Всеки възникнал случай има своите особености и техникът трябва да се справи с всяка една ситуация адекватно и да реагира правилно на всяка възникнала ситуация, така че да се справи по най-добрия начин.

В зависимост от възложените задачи и функционалните отговорности, възложени на електротехника, работата му в конкретен случай е или постоянна, когато се налага отстраняване на грешки в електрическо оборудване, или временна, ако електротехникът се задължава само да пусне даденото съоръжение или мрежа в експлоатация. Доста често се случва да се прибягва до услугите на електротехници, които да извършат определен ремонт в случай на повреда или неправилно асемблиране на оборудването.

Електротехникът е висококвалифициран специалист, който отговаря за инсталирането на междинни силови или слаботокови системи, които доставят електричество до крайния потребител. Това включва монтаж на електродвигатели, трансформатори, електропроводи, разпределителни табла и много други. Електрическите монтажници работят както по вторични вериги, така и със слаботокови системи, осветителни системи, разпределително оборудване и разпределителни устройства.

Ремонти и монтажи на електрически и разпределителни табла. Нашите Електротехници ще ви помогнат да решите всеки един електро казус, възникнал поради аварийна ситуация или сте решили, че е време да подмените стар електрически контакт или ел. ключ. На нас може да разчитате за всички видове електроуслуги. Предлагаме услуги, които ще решат всички ваши електрически проблеми. Извършваме широк спектър от електроуслуги в гр. Пловдив – от дребни електроремонти и отстраняване на леки неизправности, прекъснати кабели, смяна на кабели, поправка на разпределителни кутии, притягане на слаби връзки, ремонт на електрически табла, смяна на контакти, ел. ключове и осветителни тела, демонтаж. монтаж на бойлери и електроуреди за вграждане до проектиране и изграждане на сложни електроинсталации. Ремонт на електроинсталации в гр. Пловдив и близките населени места

– Монтаж или подмяна на ел. ключове, ел. контакти и осветителни тела, свързване на допълнително оборудване и точки към настоящата ел. мрежа

– Отстраняване на повреди в разпределителното табло, подмяна на предпазители, ДТЗ и т.н.

– Диагностика и остраняване на електрически неизправности

– Локализиране и отстраняване на късо съединение

– Локализация на скритите проводници

– Подмяна на автоматични предпазители и ДТЗ

– Смяна и ремонт на апартаментни, електрически табла

– Монтаж и ремонт на захранващи кабели на електроуреди

– При монтаж на електрически уреди от нас ще ви важи гаранцията!

– Подмяна на електрически бойлери

– Монтаж на абсорбатори

– Ремонт и подмяна на стари и амортизирани електрически инсталации

– Монтаж на мълниезащитни инсталации и заземителна защита

– Монтаж и ремонт на ел. табла

– Монтаж на уреди за вграждане

– Монтаж на захранващ кабел на готварска печка или плот

– Аварийно пускане на захранването

– Ремонт на бойлери Пловдив

– Подмяна на ел. ключове и ел. контакти

– Аварийни електро услуги Пловдив

– Ремонт на електроинсталации

– Ремонт и монтаж на скрито осветление, лунички

– Смяна на ел. табло Пловдив

– Ремонт на електрическо табло

– Смяна на дефектно токова защита

– Инсталиране на бойлер, пералня, миялна и друга бяла техника

– Свързване на готварски печки, керамични котлони, фурни, бойлери и друри ел уреди

– Монтаж на прожектори, сензори за движение

– Монтаж на ел табло и автоматични предпазители в Пловдив

В случай, че имате електротехнически казус, независимо дали става дума за възникване на технически проблем и авария, искате да подмените старото си ел. табло, имате нужда от подмяна на стара двупроводна електроинсталация, строите къща, на която трябва да се инсталира мълниезащитна и заземителна инсталация и в други случаи може да се обърнете към нас. Ние извършваме всички видове електроуслуги на територията на гр. Пловдив и близките населени места. За връзка с нас може да ни посетите на следните страници:

https://www.homerepair.bg

https://www.eltehnik.eu

https://www.eluslugi.bg

https://www.elektrotehnik-plovdiv.com

https://www.elektrotehnik-plovdiv.eu

https://www.eltehnik.plovdiv-remonti.com

https://www.elektrotehnik.plovdiv-remonti.com

https://www.eluslugi.plovdiv-remonti.com

Кои са важните неща при изграждане и монтаж на електрически инсталации

В съвременния свят непрекъснато се използва електричество. Всяка обитавана сграда или помещения се нуждаят от електроенергия, която има за цел да даде живот на всеки уред и устройство. Това прави електрическите инсталации, които подават нужната електроенергия изключително важни при изграждането на сгради и съоръжения. В повечето случаи в зависимост от нуждите и специфичните особености на всяка сграда или помещения се изготвя предварителен архитектурен проект, в който точно са упоменати местата и вида на кабели и ел. изделия във всяко едно от помещенията. Не е без значение на кого ще поверите изграждане на електрически инсталации в нови сгради или пък подмяната им в стари недвижими имоти. От това реално зависи безопасната експлоатация на уредите, които са характерни за всеки един от имотите.
 

Електрически инсталации за бита

По принцип има съществени разлики между електрически системи и инсталации за бита и инсталации за индустрията. В повечето случаи една ел. инсталация в жилищен имот се състои от двужилна или трижилна инсталация, главно разбределително табло и вътрешно окабеляване с монтирани ел. контакти, ключове и осветителни тела, силови електроуреди, които са разпределени с отделни токови кръгове. Този вид инсталации се захранват с електричество 220V. В други случаи например в семейни къщи или жилищни кооперации се доставя електроенергия с така наречения “трифазен” ток на 380V, който представлява  4 или 5 жилен кабел с 3 фазови жила. Всяко от тези 3 жила доставя самостоятелно електричество с номинал 220-230V, което е достатъчно за захранване на самостоятелен обект. С други думи при трифазната електроинсталация може да се захранят с електричество минимум 3 жилищни обекта. Това най-често се прави, когато за жилищен обект като къща трябва да се подаде електроенергия на 3 етажа. За целта едно разпределително табло се ползва като магистрала, която разпределя електроподаването на всеки етаж от къщата.

Когато се изграждат електрически инсталации за бита е необходимо да се вземат на предвид някои важни въпроси:

  • Вид и брой на електроуредите, които ще се използват в ежедневието;
  • Необходимост от N на брой ел. конталкти, ключове за осветление, превключващи табла за байлер или климатик например, местонажождението на осв. тела;
  • Натовареността на елекетрозахранването, за да се прецени разпределението на токовите кръгове;
  • Вида и големината на електроразпределителното табло.

Това са изключително важни и решаващи въпроси, които както вече споменахме се предвиждат още при проектирането на неджижимия имот. Когато се касае за обекти, предназначени за жилищни нужди то се предвиждат еднофазни инсталации ( с малки изключения както споменахме), а в случай на използване на машини, съоръжения за производство и индустрия инсталациите са по-сложни и са известни като трифазни.